Wzajemne przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami (cywilnymi i gospodarczym) tego samego sądu (rozważania na tle art. 4587 KPC)

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 324