Wzajemne przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami (cywilnymi i gospodarczym) tego samego sądu (rozważania na tle art. 4587 KPC)

Zbigniew Miczek
Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie.
Judge at the District Court in Tarnów
DOI: 10.32027/MPH.20.4.4
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368