Wykreślenie z KRS spółki akcyjnej będącej dłużnikiem a ochrona jej wierzycieli w drodze skargi pauliańskiej

Uchwała SN z 11.9.2013 r., III CZP 47/13, Biul. SN Nr 9/2013, s. 6

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368