Wstąpienie spółki nowo zawiązanej w prawa i obowiązki spółki dzielonej

Wyrok SN z 14.5.2021 r., IV CSKP 50/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368