Wpływ pandemii COVID-19 na prawo akcjonariuszy spółek publicznych do informacji

Justyna Halaś
Autorka jest radcą prawnym, komplementariuszem w Kancelarii Adwo­katów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k., przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Handlowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Legal counsellor, general partner in the law office Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k., currently working on a doctoral thesis in the Chair of Commercial Law at the Łazarski University in Warsaw
DOI: 10.32027/MPH.20.4.2
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368