Właściwość miejscowa sądu w sprawie roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji

Uchwała SN z 15.12.2017 r., III CZP 82/17, Legalis

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343