Uwagi prawnoporównawcze z perspektywy prawa niemieckiego do projektu prawa grup spółek

dr Marcin Chomiuk
Autor jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii JDP Drapała & Partners i przewodniczącym Komisji Prawnej/ Legal Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej; ORCID: 0000-0002-4103-6275.
Legal counsellor, partner at the law firm of JDP Drapała & Partners and head of the Legal Tech Committee at the Polish-German Chamber of Industry and Commerce
dr Rafael Harnos
Autor jest asystentem w Instytucie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn.
Junior lecturer at the Institute of Commercial Law of the University of Bonn
DOI: 10.32027/MPH.21.1.1
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368