Utrata prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w przypadku zbycia wszystkich udziałów wspólnika w spółce w celu ich umorzenia

Uchwała SN z 25.11.2010 r., III CZP 84/10, OSNC Nr 7–8/2011, poz. 77

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368