Ustanowienie użytkowania udziałów w spółce z o.o.

Wyrok SN z 6.11.2014 r., II CSK 53/14, Biul. SN Nr 1/2015

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368