Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w świetle założenia racjonalnego prawodawcy

dr Przemysław Wołowski
Starszy referendarz w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa
Senior referendary in the District Court for Warszawa-Mokotów
DOI: 10.32027/MPH.20.3.2
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368