Uprawnienie sądów pracy do badania ważności uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej

Wyrok SN z 5.10.2017 r., I PK 287/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343