Upoważnienie do prowadzenia negocjacji handlowych a zasady reprezentacji spółki

– wyrok SN z 29.5.2014 r., V CSK 396/13

A A A
alt text
alt text
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259