Upoważnienie do prowadzenia negocjacji handlowych a zasady reprezentacji spółki

– wyrok SN z 29.5.2014 r., V CSK 396/13

Agata Sokołowska
Aplikant adwokacki, Zespół Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć, Dentons
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304