Umowa najmu i dzierżawy w kontekście upadłości

Adrian Borys
Autor jest doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego, Instytucie Prawa Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikantem radcowskim w OIRP we Wrocławiu.
DOI: 10.32027/MPH.19.2.4
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304