Ujawnienie majątku spółki akcyjnej nieobjętego likwidacją po wykreśleniu z rejestru

Uchwała SN z 6.5.2015 r., III PZP 2/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368