Uczestnictwo akcjonariusza tworzącego oddzielną grupę w celu wyboru jednego członka rady nadzorczej w wyborze nieobsadzonych mandatów członków rady nadzorczej

Uchwała SN z 11.9.2013 r., III CZP 39/13, Legalis

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286