Termin na złożenie dokumentów akcji w procedurze przymusowego odkupu akcji nie jest zawity

Wyrok SN z 19.1.2017 r., II CSK 154/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368