Szkoda wyrządzona niezwołaniem zgromadzenia wspólników

Wyrok SN z 15.6.2010 r., II CNP 8/10, OSNC Nr 1/2011, poz. 11

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343