Strona procesu może zaskarżyć orzeczenie przed doręczeniem jej uzasadnienia orzeczenia, o którego sporządzenie wnosiła

Uchwała SN z 26.10.2021 r., III CZP 55/20

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 356