Status prawny syndyka w postępowaniu o naprawienie szkody wywołanej przy sprawowaniu zarządu (art. 293 § 1 KSH)

Wyrok SN z 8.5.2019 r., V CSK 207/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343