Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia SA z dobrymi obyczajami

Wyrok SN z 27.3.2013 r., I CSK 407/12, Legalis

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368