Spis inwentarza jako oświadczenie woli syndyka

Wyrok SN z 18.10.2012 r., V CSK 405/11

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343