Smart kontrakt jako umowa

Sandra Hadrowicz ORCID: 0000-0002-0967-9529
Autorka jest studentką V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ORCID: 0000-0002-0967-9529.
Fifth-year student of the long-cycle course in law at the Faculty of Law and Administration of Warsaw University
DOI: 10.32027/MPH.20.4.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343