Skutki wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników

Postanowienie SA w Warszawie z 31.1.2011 r., I ACz 2054/10, niepubl.

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368