Skutki wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia

Wyrok SA w Krakowie z 22.2.2016 r., I ACa 1107/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368