Skutki przeoczenia terminu na przerejestrowanie spółki wpisanej w dawnym Rejestrze Handlowym B do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Postanowienie SN z 4.9.2020 r., II CSK 777/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 356