Skutki nabycia udziałów w spółce przez małżonka, którego obowiązuje wspólność majątkowa małżeńska

Postanowienie SN z 8.5.2019 r., V CSK 109/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 324