Skuteczność zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez organ egzekucyjny wobec środków zgromadzonych na rachunku, a niepodlegających egzekucji z mocy art. 831 § 1 pkt 2a KPC

Uchwała SN z 26.2.2015 r., III CZP 104/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368