Skuteczność wyłączenia prawa reprezentacji na gruncie spółek osobowych1

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304