Skuteczność wyłączenia prawa reprezentacji na gruncie spółek osobowych1

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 291