Roszczenie spółki z o.o. w organizacji o zapłatę agio po zarejestrowaniu spółki

Wyrok SA w Białymstoku, I Wydział Cywilny z 23.4.2014 r., I ACa 26/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368