Reprezentacja spółki akcyjnej przez członka jednoosobowego zarządu

Postanowienie NSA z 28.9.2021 r., II GZ 305/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350