Reprezentacja bierna spółki jawnej przy reprezentacji czynnej łącznej przez wspólników

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317