Reprezentacja bierna spółki jawnej przy reprezentacji czynnej łącznej przez wspólników

Krzysztof Olszak
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i starszy asystent sędziego w Sądzie Najwyższym
Doctoral student at the Faculty of Law and Administration of Warsaw University and senior judicial assistant at the Supreme Court
DOI: 10.32027/MPH.20.3.3
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368