Recenzja książki Tomasza Reguckiego „Mechanizmy zwiększające kontrolę (controlenhancingmechanisms) w polskich spółkach akcyjnych. Analiza prawno-ekonomiczna”

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368