Przeznaczenie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki akcyjnej. Ustanie bytu prawnego tej spółki

A A A
alt text
alt text
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259