Przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 296 KK a konieczność ustalenia okoliczności wyrządzonej szkody

Wyrok SN z 3.7.2019 r., V KK 256/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343