Przerejestrowanie przedwojennej spółki kapitałowej – ustalanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego; zakres kognicji sądu rejestrowego

Postanowienie SN z 14.4.2021 r., I CSKP 26/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 356