Przekazanie akcji i udziałów w spółkach przez agencje państwowe

Wyrok SN z 11.4.2014 r., I CSK 397/13

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 298