Problem dopuszczalności zrzeczenia się wynagrodzenia syndyka w kontekście wymogów z art. 157a ust. 1 Prawa upadłościowego

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317