Prawo upadłościowe i naprawcze – zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Postanowienie SN z 25.4.2014 r., II CSK 385/13

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368