Prawo akcjonariusza spółki akcyjnej do dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną akcjonariuszowi wydaniem i wykonaniem nieostatecznych decyzji podatkowych skierowanych przeciwko spółce

Wyrok SA we Wrocławiu z 12.4.2011 r., I A Ca 719/10, niepubl.

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368