Pozorna umowa poręczenia zawarta w celu ukrycia umowy przelewu a pactum de non cedendo

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368