Pozorna liberalizacja przepisów KSH o badaniu planu połączenia przez biegłego (uwagi do art. 5031 KSH)

Andrzej Szumański ORCID: 0000-0002-9847-2705
Autor jest profesorem zwyczajnym WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i adwokatem.
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304