Pozbawienie akcjonariusza prawa udziału w obradach jako przyczyna nieważności uchwały

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317