Potrzeba egzekwowania przestrzegania zasad uczciwości kupieckiej jako ratio legis legitymacji interesariuszy do zaskarżania uchwał wspólników spółek kapitałowych

Kinga Jaszczyk ORCID: 0000-0001-6112-8348
Autorka jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie oraz Associate w kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k.
DOI: 10.32027/MPH.22.4.4
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368