Polsko-niemiecka konferencja „Cyfryzacja a prawo ochrony konkurencji”

Maksymilian Weber-Sitarski ORCID: 0000-0002-9556-8461
Autor jest doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (w dyscyplinie „nauki prawne”) Uniwersytetu Warszawskiego
The author is a doctoral student at the Warsaw University’s Doctoral School of Social Sciences (in the area of law studies)
DOI: 10.32027/MPH.21.3.6
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343