Pojęcie spółki dominującej i zależnej w KSH– zagadnienia wybrane

Adam Opalski
Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu Ko­­misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. zmian w prawie spółek, Senior Counsel w Kancelarii GreenbergTraurig.
A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 304