Pojęcie innej podobnej umowy

Wyrok SN z 7.3.2017 r., III CSK 349/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286