Podział przez wydzielenie a kwestia następstwa procesowego w stanach faktycznych sprzed nowelizacji art. 531 KSH

Postanowienie SN z 28.3.2019 r., III CZP 97/18

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 311