Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest osoba prawna

Postanowienie SN z 19.6.2015 r., IV CSK 564/14

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368