Oznaczenie w orzeczeniu syndyka jako strony procesu. Brak legitymacji formalnej upadłego

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 311