Oznaczenie w orzeczeniu syndyka jako strony procesu. Brak legitymacji formalnej upadłego

A A A
alt text
alt text
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259