Określenie formy prawnej prowadzonej działalności przez wystawcę w wekslu. Ważność weksla własnego wystawionego przez osobę prawną oznaczoną z pominięciem określenia jej formy prawnej, ale z podaniem numeru w KRS

Uchwała SN z 10.10.2013 r., III CZP 54/13, Biul. SN Nr 10/2013

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368