Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania spółki jawnej i jej przekształcenie na żądanie spadkobiercy

A A A
alt text
alt text
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259